PAMIĘTAJ !

dzień trzeci – egzamin z języka obcego nowożytnego (m.in. niemiecki) – czas podstawowy: 90 minut, (czas wydłużony: 135 minut)


2020

Egzamin ósmoklasisty niemiecki 2020

testy ósmoklasisty niemiecki
Nagranie audio 2020 Język niemiecki

Próbny Egzamin ósmoklasisty niemiecki 2020

testy ósmoklasisty niemiecki
Nagranie audio 2020 J. niemiecki (próbny)
Scroll to Top