PAMIĘTAJ !

dzień trzeci – egzamin z języka obcego nowożytnego (Angielski lub inny) – czas podstawowy: 90 minut, (czas wydłużony: 135 minut)


2021

Egzamin ósmoklasisty angielski 2021

egzamin ósmoklasisty 2021 angielski
Nagranie audio 2021 Język angielski

próbny Egzamin ósmoklasisty 2021

egzamin ósmoklasisty 2021 angielski
Nagranie 2021 Język angielski próbny
Scroll to Top