PAMIĘTAJ !

dzień trzeci – egzamin z języka obcego nowożytnego (Angielski lub inny) – czas podstawowy: 90 minut, (czas wydłużony: 135 minut)


2019

Egzamin ósmoklasisty angielski 2019

egzamin ósmoklasisty 2019 angielski
Nagranie audio 2019 Język angielski

próbny Egzamin ósmoklasisty 2019

Scroll to Top