PAMIĘTAJ !

dzień trzeci – egzamin z języka obcego nowożytnego (Angielski lub inny) – czas podstawowy: 90 minut, (czas wydłużony: 135 minut)


2023

Egzamin ósmoklasisty angielski 2023

egzamin ósmoklasisty 2023 angielski
Nagranie audio 2023 Język angielski

dodatkowy Egzamin ósmoklasisty 2023

egzamin ósmoklasisty 2023 angielski
Nagranie 2023 Język angielski dodatkowy
Scroll to Top