PAMIĘTAJ !

dzień pierwszy – egzamin z języka polskiego – czas wydłużony: 180 minut

dzień drugi – egzamin z matematyki – czas wydłużony: 150 minut

dzień trzeci – egzamin z języka obcego nowożytnego (Angielski lub inny) –czas wydłużony: 135 minut

uczniowie z autyzmem lub z zespołem aspergera

Egzamin ósmoklasisty Autyzm zespół Aspergera

uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Scroll to Top