PAMIĘTAJ !

dzień trzeci – egzamin z języka obcego nowożytnego (Angielski lub inny) – czas podstawowy: 90 minut, (czas wydłużony: 135 minut)


2022

Egzamin ósmoklasisty angielski 2022

egzamin ósmoklasisty 2022 angielski
Nagranie audio 2022 Język angielski

dodatkowy Egzamin ósmoklasisty 2022

egzamin ósmoklasisty 2022 angielski
Nagranie 2022 Język angielski dodatkowy
Scroll to Top