PAMIĘTAJ !

dzień trzeci – egzamin z języka obcego nowożytnego (m.in. niemiecki) – czas podstawowy: 90 minut, (czas wydłużony: 135 minut)


2021

Egzamin ósmoklasisty niemiecki 2021

testy ósmoklasisty niemiecki
Nagranie audio 2021 Język niemiecki

Próbny Egzamin ósmoklasisty niemiecki 2021

testy ósmoklasisty niemiecki
Nagranie audio 2021 J. niemiecki (próbny)
Scroll to Top